Dhoma Amerikane e Tregtisë: Jo barriera tregtare me Shqipërinë

Dhoma e Amerikane e Tregtisë në Kosovë ka vlevrësuar se me vendosjen e barrierave tarifore dhe jotarifore nga Kosova dhe Shqipëria interesat e bizneseve nga të dyja anët e kufirit dëmtohen rëndë. Gjithashtu sipas kësaj Dhome, këto barriera do të pengonin thellimin e marrëdhënieve ekonomike, shkëmbimin tregtar dhe lëvizjen dhe lëvizjen e lirë të mallrave ndërmjet dy vendeve.


Facebook FanBox