Pelqimi juaj per Radio Jug

Number of Voters
504
First Vote
Thursday, 29 October 2009 12:58
Last Vote
Saturday, 19 November 2016 16:48

Pelqimi juaj per Radio Jug

Hits Percent Graph
Shume i mire
360 71.4%
Ka edhe me mire
65 12.9%
Mire
54 10.7%
Nuk e di
25 5%

Facebook FanBox